Resortní tým informatika: březen 2020 (zpět)

Milé pirátky a piráti se zájmem o informatiku,

I v této koronavirové době vám zasíláme novinky v oblasti digitalizace, e-governmentu a ICT za poslední měsíc.

Obsah

 • Soukromoprávní komunikace datovými schránkami zdarma
 • Lokalizace pro chytrou karanténu
 • Balíček DEPO doputoval do Sněmovny
 • Podání daňového přiznání online
 • Docassemble: platforma pro snadné vytváření interaktivních formulářů a tvorbu dokumentů
 • Novela zákona o vojenském zpravodajství
 • Nový zákon o občanských průkazech
 • O čem píšeme

 

Soukromoprávní komunikace datovými schránkami zdarma

V reakci na současnou situaci při potřebě maximálně upřednostnit elektronickou komunikaci před fyzickou (papírovou) bylo nově zavedeno posílání datových zpráv mezi soukromoprávními subjekty (fyzickými a právnickými osobami, které nejsou orgány veřejné moci) zdarma. Doposud byly zprávy orgánům veřejné moci (úřadům) zdarma a za soukromoprávní zprávy se platilo 15 Kč. Nyní jsou až do odvolání zdarma všechny datové zprávy. Toto opatření jsme dlouhodobě prosazovali a velmi ho vítáme. Budeme se zasazovat, aby zůstalo v platnosti i po ukončení nouzového stavu.

 

Lokalizace pro chytrou karanténu

Vláda schválila použití lokalizace z mobilních telefonů a bankovních transakcí pro trasování osob nakažených novým koronavirem. Toto opatření vyvolává množství otázek ohledně narušení soukromí a možného zneužití těchto vysoce citlivých dat. Pirát Patrick Zandl, jedna z osobností iniciativy COVID19CZ, která s tímto nápadem přišla, k tomu uvádí:

 • Lokalizace je vždy založena na výslovném souhlasu jedince s předáním lokalizačních dat
 • Lokalizační data jsou předána jednorázově a záhy po použití jsou smazána
 • Na “historii polohy” nakaženého jedince má Hygiena zákonný nárok danný bojem s infekční nemocí
 • Vzpomínková mapa pouze umožňuje zpřesnit lokalizaci ohnisek nákazy proškolenému personálu
 • Data nelze použít pro jiné účely, rozhodně nelze nikoho kontrolovat, kde se právě nachází, protože jsou jednorázová a platná v moment vygenerování
 • Chytrá karanténa je v ostrém protikladu s aplikacemi pro karantény v asijských státech, které jsou stavěné na donucování
 • Základem chytré karantény je dobrovolnost a odpovědnost jedince
V nejbližší době budou publikované zásady pro práci s těmito daty. Využití těchto dat budeme pečlivě sledovat, koronavirus se nesmí stát precedentem pro budoucí masové zneužívání podobných dat.

 

Balíček DEPO doputoval do Sněmovny

Vládní balíček zákonů tzv. DEPO (plným názvem Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci) dorazil do sněmovny. Zpravodajem zákona byl určen Ondřej Profant a garančním výborem Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod vedením Ivana Bartoše. Návrh upravuje přes 150 zákonů, pročišťuje právní řád a vytváří tak podmínky pro implementaci Zákona o právu na digitální službu. Do zákona bychom rádi v průběhu projednávání zavedli pro banky a pojišťovny povinnost příjmu datových zpráv tak, aby s nimi občané mohli komunikovat touto cestou. Zároveň chceme přidat definici otevřeného API a zavést povinné poskytování státních digitálních služeb také prostřednictvím tohoto rozhraní. Návrh je před 1. sněmovním čtením.

 

Podání daňového přiznání online

Ač byl oficiální termín pro podávání daňového přiznání a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu posunut o 3 měsíce, právě teď mají mnozí z nás čas se pustit do jejich vyplňování. Pokud máte datovou schránku, je stále vyžadováno podávání daňového přiznání přes ni. Tento rok je to snad naposledy - do vládní novely MOJE daně, kterou schválila v únoru Poslanecká sněmovna, se na návrh našeho poslance Tomáše Martínka dostalo zrušení povinnosti používat zřízenou datovou schránku a prodloužení lhůty pro elektronické podání o měsíc. Pokud ji Senát schválí v tomto znění, příští rok již budeme moci podávat za nových podmínek.
Oficiální formuláře však nejsou příliš intuitivní, lepší službu nabídnou formuláře PODEJTO, které jsou zdarma a umožňují jednoduché propojení s datovou schránkou i předvyplnění známých údajů. Ani jejich vyplnění však není pro neznalé daňových termínů úplně jednoduché. Do budoucna budeme prosazovat výrazné zjednodušení těchto formulářům, předvyplnění všech dostupných údajů, spojení výše zmíněných třech formulářů dohromady a interaktivní průchod formulářem včetně uživatelsky přívětivé nápovědy. Samozřejmostí v oblasti e-governmentu by se také podle nás měla stát dostupná státní egov podpůrná linka s rozšířenou provozní dobou, a to jak telefonickou formou, tak formou chatu. Velmi dobrým řešením pro rozšíření veřejných digitálních služeb je také zřízení chatbotů - chatbot vytvořený studenty ČVUT ke koronaviru obsloužil za týden přes 10 000 dotazů.

 

Docassemble: platforma pro snadné vytváření interaktivních formulářů a tvorbu dokumentů

Pro snadné vytváření a udržování řízených formulářů s interaktivním průběhem existuje open source platforma docassemble, kde tvorba formulářů a procesů probíhá prostřednictvím jednoduché definice ve formátu YAML a Markdown spolu s použitím Python funkcí. Platforma rovněž umožňuje rozšíření pomocí množství extenzí, včetně OCR, strojového učení, chatu a mnoha dalších. Možní je také napojení jakékoliv funkcionality přes Python.
Piráti spustili vlastní instanci tohoto systému na adrese https://docassemble.pirati.cz/ a je ji možné využít po domluvě k vlastním účelům. Rovněž jsme nabídli naše kapacity Úřadu práce pro vytvoření alternativních interaktivních formulářům k jejich agendám, které v současné době zažívají nečekaný nápor. Formuláře z docassemble jsou totiž intuitivní a ptají se cíleně jen na pro vás relevantní údaje. Nemusíte se tedy prodírat množstvím okének, které se vás netýkají, jak je běžné u oficiálních online formulářů, které vznikly prostým převodem papírového formuláře.

 

Novela zákona o vojenském zpravodajství

Vláda v této době neschvaluje jen nutné koronavirové zákony, na svém zasedání 16. 3. 2020 narychlo schválila i dlouho diskutovaný kontroverzní Zákon o vojenském zpravodajství. K tomuto nešťastnému kroku se vyjádřil Ondřej Profant pro časopis Egovernment.

 

Nový zákon o občanských průkazech

Ministerstvo vnitra poslalo do mezirezortního připomínkového řízení nový zákon o občanských průkazech. Zákon implementuje nové nařízení Evropského parlamentu a Rady. Návrh by měl současně přehodnotit a zefektivnit probíhající procesy, snížit administrativní a časovou zátěž kladenou na občana a na úřady. Zákon v návaznosti na evropské nařízení musí zavést biometrické údaje do občanského průkazu, a to zobrazení obličeje a otisky prstů rukou. Návrh mimo jiné také ruší možnost zapisovat akademické tituly.
Zákon jde správnou cestou elektronizace a minimalizace údajů v OP, není však zdaleka dokonalý. Stále ještě počítá s dvojí osobní návštěvou úřadu (ač obsahuje výjimku pro výjimečné případy) a povinným uváděním nadbytečných osobních údajů, jako je např. pohlaví.

 

O čem píšeme

Ondřej Profant na svém blogu rozebírá půlmiliardový projekt Czechiana, který byl po jeho nátlaku naštěstí zrušen. Napsali jsme také o vhodných otevřených licencích pro veřejnou správu
a o pozici Česka v globálních a evropských žebříčcích digitalizace a e-governmentu. Ondra se věnuje také aktuálním nedigitálním tématům - rozebírá informace ke COVID-19 a nabízí pozitivní tipy jak vydržet karanténu.

 

Důležité pirátské výsledky z oblasti informatiky najdete průběžně aktualizované na stránce www.pirati.cz/vysledky. Aktuální novinky, komentáře a reporty z oblasti informatiky můžete sledovat na blogu poslance Ondřeje Profanta. Zápisy z rezortního týmu jsou zveřejňovány na Pirátském fóru. V případě zájmu o spolupráci, konzultaci, žádost o radu v oblasti IT či členství v rezortním týmu se neváhejte Ondrovi nebo Báře ozvat.

Dobré prožití nelehké doby a pozitivní naladění
přejí

Ondřej Profant, poslanec PSP ČR, vedoucí rezortního týmu Informatika
a Bára Soukupová, egovernment specialistka klubu Pirátů.

Vizí Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost.